Karapatang Pantao

Larawan | Pag-alis ng militar sa kanilang lupain, muling hiniling ng mga lider-Lumad mula Mindanao


Sa isang press conference sa kanilang kampuhan sa Liwasang Bonifacio, Maynila, muling nananawagan ang mga lider-Lumad ng Manilakbayan ng Mindanao sa 55 batalyon ng militar na umalis na sa kanilang mga komunidad at itigil ang pagpoprotekta sa pamanira at malawakang pagmimina ng dayuhang mga kompanya. Nagdudulot umano ang militarisasyon ng malawakang paglabag sa kanilang mga karapatang pantao katulad ng pagpatay sa mga sibilyan, pananakot, pagkampo sa mga eskuwelahan at pagsampa ng gawa-gawang mga kaso laban sa mga lider nila. Mula kaliwa: Datu Indao, Gemilo, Datu Guaynon, Lantao at Aba. Boy Bagwis
Sa isang press conference sa kanilang kampuhan sa Liwasang Bonifacio, Maynila, muling nananawagan ang mga lider-Lumad ng Manilakbayan ng Mindanao sa 55 batalyon ng militar na umalis na sa kanilang mga komunidad at itigil ang pagpoprotekta sa pamanira at malawakang pagmimina ng dayuhang mga kompanya. Nagdudulot umano ang militarisasyon ng malawakang paglabag sa kanilang mga karapatang pantao katulad ng pagpatay sa mga sibilyan, pananakot, pagkampo sa mga eskuwelahan at pagsampa ng gawa-gawang mga kaso laban sa mga lider nila. Mula kaliwa: Datu Indao, Gemilo, Datu Guaynon, Lantao at Aba. <b>Boy Bagwis</b>
Sa isang press conference sa kanilang kampuhan sa Liwasang Bonifacio, Maynila, muling nananawagan ang mga lider-Lumad ng Manilakbayan ng Mindanao sa 55 batalyon ng militar na umalis na sa kanilang mga komunidad at itigil ang pagpoprotekta sa pamanira at malawakang pagmimina ng dayuhang mga kompanya. Nagdudulot umano ang militarisasyon ng malawakang paglabag sa kanilang mga karapatang pantao katulad ng pagpatay sa mga sibilyan, pananakot, pagkampo sa mga eskuwelahan at pagsampa ng gawa-gawang mga kaso laban sa mga lider nila. Mula kaliwa: Datu Indao, Gemilo, Datu Guaynon, Lantao at Aba. Boy Bagwis