Why I'm Here

WHY I’M HERE | Rey Cagomoc, lider-obrero

May 9, 2017

Lider-manggagawa ng Samahan ng mga Janitor sa PUP–kung bakit siya kumikilos at lumalahok sa panlipunang pagbabago.

cogamo PUPni Rey Cagomoc

Ilang beses na rin tayong nagwelga at tinanggal. Ang huli nga noong 2012. Iyon ang pinakamatagal na welga ng Samahan ng mga Janitor sa Polytechnic University of the Philippines (SJPUP). Umabot ng pitong buwan ang labanan dito dahil nagpalit ng agency ang pamantasan. Tatlong dekada na rin akong nagtatrabaho noon dito sa janitorial and maintenance services ng PUP.

Noong 2012, may mga tinanggal na sa amin, may diskriminasyon. ‘Yung mga anak ng mga kasamahan namin, hindi na makapag-aral. Inalisan na ng mga tirahan dahil hindi na makabayad sa upa, tubig, kuryente dahil wala nang trabaho. Pero iginiit natin na dapat i-absorb ‘yung mga manggagawa na nawalan ng trabaho.

Naipanalo namin iyan sa loob ng pitong buwan na pagwewelga hanggang sa pinabalik kami ng September 2012. In-absorb kami ulit at nagkaroon ng panibagong agency. Wala nang gustong pumasok noon na agency kasi natatakot na sila kasi lumalaban kami.

Ang sinasabi natin sa mga pulong at porum, hindi porke’t ibinoto natin si Duterte dahil sa plataporma niya na wawakasan niya ang kontraktuwalisasyon ay titigil na tayo. Hindi tayo tatagal dito kung hindi tayo organisado. Nililinaw natin na ito ay bahagi talaga ng karapatan ng manggagawa.

Kailangan nating imulat ang sambayanan sa kontraktuwalisasyon. Ang sistema ng kahirapan, pag-graduate ng anak mo, ano ang pupuntahan? Endo o 5-5-5. Sinasabi ng iba na mababang uri ng trabaho ang pagja-janitor, pero itong mga kasama sa SJPUP na ito tumutulong na nagmumulat ng mamamayan at naglilingkod.

Ito ‘yung gawain natin at hindi lang tayo sa loob naglilingkod. “Serve the people,” ika nga. Nililinaw natin na ito na ang tamang panahon para kumilos na ang manggagawa. Kailangang imulat ang mga mamamayan kung ano talaga ang ugat ng kahirapan. Ang manggagawa, hindi lang nasa pagawaan, sa pamantasan. Ang SJPUP nag-oorganisa din sa komunidad. Anumang usapin, anumang problema, dapat kumilos na ang manggagawa.


 

Avatar