Harana ng pag-asa at pag-alsa

July 10, 2017

Konsiyerto, isinagawa para sa mga biktima ng batas militar sa Mindanao.

Habang patuloy ang sagupaan sa Marawi, patuloy rin ang paglala ng sitwasyon sa mga evacuation center at pagtindi ng atmospera ng takot sa lugar. Kaya naman kahit isla-isla ang agwat, nakita ng Alliance of Peace Advocates in the University of the Philippines-Diliman at Save Our Schools-UPD ang pangangailangan upang makapaghatid ng tulong sa mga biktima at bakwit.

Nitong Hunyo 28, ginanap ang KALINAW: Harana at Tulong para sa Marawi at Mindanao, isang pagtitipon na puno ng musika, panulaan, at mga testimonya ng naranasan sa Mindanao ng ilang nagpresintang tumulong sa mga kababayan sa Mindanao, tulad ng mga kalahok ng National Interfaith Humanitarian Mission (NIHM).

Hindi nakadalo at personal na nakapagbahagi ang mga lumahok sa NIHM. Ganoon pa man, malinaw ang mensahe ng kanilang ipinadalang ulat.

“Hindi kataka-taka na halos lahat ng mga nakapanayam ay nagpahayag ng pagtutol sa batas militar. Ang mga matatanda na nakakakaalala pa ng batas militar ni Marcos ay iniuugnay ito sa maramihang pagpatay, panghuhuli, at pagsangkot sa mga sibilyan sa gulo,” ayon sa kanila.

Nang gabi ring iyon ay inanunsiyo ng grupong Karapatan ang pagkakadetina sa ilan sa kanilang mga lider nang walang warrant of arrest (napalaya na rin ang mga ito ngayon).

People are getting tagged as terrorists. Katulad na katulad ng mga kinukuwento ng ating mga lolo at tiyuhin noong panahon ng martial law ni Marcos,” sabi ni Cristina Palabay ng Karapatan.

Ayon pa sa ulat ng NIHM, bukod pa sa banta ng pagdakip at sa nakabubulabog na tunog ng mga bomba, ikinatatakot raw rin ng mga residente ang banta ng panggagahasa sa mga mamamayan.

Ramdam ng mga nagsidalo sa pagtitipon ang kawalang-galang sa karapatang pantao na lumalaganap sa Marawi at Mindanao. Ipinakiya nila ito sa saliw ng tugtugin at sa ilang malilikhaing berso sa pamamagitan ng mga tula. Inihayag ng mga grupo tulad ng KM64 at REDS Pangkat Sining ang kanilang pagtutol sa martial law, sa pagpapaulan ng bomba at bala, at sa pang-aapi sa kapwa mamamayan.

Ang kinita sa pagtitipon ay gagamitin upang maglunsad ng ikalawang misyon.

Pagtatanghal ng Tag-ani. <b>Shernielyn Dela Cruz</b>

Pagtatanghal ng Tag-ani. Shernielyn Dela Cruz


Featured image: Kuha ni JL Burgos sa Marawi City.
Andrea Jobelle Adan

Andrea Jobelle Adan

Si Jobie Adan ay nagtapos nang may karangalan ng kursong Pamamahayag sa UP College of Mass Communication sa Diliman, Quezon City. Siya ngayon ang pinakabatang istap ng PW.