Panayam

NPA-Southern Tagalog: ‘Kontra-mamamayang patakaran’ ng rehimeng Duterte, ilantad

July 25, 2017

Panayam sa tagapagsalita ng New People’s Army sa Southern Tagalog matapos ang pinakahuling mga buladas ni Pangulong Duterte, laban sa rebolusyonaryong kilusan.

Papatindi ang mga aksiyong militar ng New People’s Army (NPA) laban sa armadong mga puwersa ng rehimeng Duterte. Sa harap ito ng pagmamatigas ni Pangulong Duterte sa pagpataw ng mga kondisyon sa usapang pangkapayapaan bago ito matuloy. Lalong pinaiinit pa ni Duterte ang kanyang mga buladas laban sa rebolusyonaryong kilusan sa kanyang State of the Nation Address. Kinuha ng Pinoy Weekly ang pagtingin ng tagapagsalita ng Melito Glor Command ng NPA sa Southern Tagalog hinggil sa rehimeng Duterte ngayon.

Matapos ang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Duterte at isang taon niya sa poder, may nakita na ba kayong pagbabago sa gobyerno ni Duterte? Sa palagay n’yo ba naipatupad ni Duterte ang kanyang ipinangakong repormang pakinabang ng mamamayan?

Jaime “Ka Diego” Padilla: Walang sustantibong kaunlarang natamo ang mga mamamayang Pilipino sa ilalim ng unang taon ni Duterte. Nananatiling walang lupang sinasaka at patuloy na inaagawan ng lupa ang mga magsasaka habang hindi pa rin naibabalik ang Coco Levy Funds sa mga magniniyog. Mayorya pa rin (80-90% sa Southern Tagalog) sa mga manggagawa ang nananatiling kontraktuwal. Kasabay nito ang patuloy na paglubha ng kalagayang pang-ekonomiya ng mga mamamayan sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin at mga dagdag na buwis na ipinataw rito.

Wala ring laman ang mga anti-US na pahayag ng rehimeng Duterte dahil nananatili pa rin ang puwersang militar ng US sa bansa at mga hindi pantay na kasunduan sa pagitan nito at ng GRP.

Inilagay rin ni Duterte sa bingit ng pagkabahura ang usapang pangkapayapaan sa pagitan nito at ng NDFP (National Democratic Front of the Philippines) dahil sa pananabotahe ng mga maka-US na elemento sa gabinete ni Duterte. Nakikikoro si Duterte sa panunulsol nina Delfin Lorenzana, Hermogenes Esperon at Hen. Eduardo Año na isulong ang kapitulasyon at pagsuko ng rebolusyonaryong kilusan kaysa sa lutasin ang ugat ng armadong tunggalian sa bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng repormang sosyo-ekonomiko, pulitikal at konstitusyunal.

Bukod sa pinatinding kahirapan ng mga mamamayan, grabeng kalupitan din ang natamo ng mga mamamayan sa ilalim ng unang taon ni Duterte. Pinakamatindi dito ang deklarasyon niya ng Martial Law sa Mindanao. Napaulat na umaabot na sa 2,000 ang napaslang na sibilyan habang ilang daan libo na ang lumikas sa Marawi City pa lamang. Ilang libo na rin ang nadisloka sa iba pang probinsya sa Mindanao dahil sa pagpapatuloy ng pambobomba ng AFP.

Nagpatuloy rin ang militarisasyon sa kanayunan mula sa kanyang pag-upo sa estado-poder kahit may umiiral na tigil-putukan at pinatindi pa ng kanyang all-out-war sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. Ang brutalidad at pasismong hatid ng mga operasyong militar ng AFP sa ST ay sumagasa sa buhay, kabuhayan at karapatan ng mga mamamayan. Tampok ang pampulitikang pamamaslang sa mga lider magsasaka tulad ni Gilbert Bancat sa San Andres, Quezon; pambobomba at pamamaril sa Mindoro; malawakang dislokasyon sa hanay ng mga katutubong Mangyan sa Mindoro, Dumagat sa Rizal at Palaw’n sa Palawan; hamletting sa mga bayan ng Nasugbu at Lian sa Batangas at sa Lupang Patungan sa Cavite; panggigipit, pananakot at pandarahas sa mga magsasaka sa Hacienda Yulo sa Laguna; tortyur; sapilitang imbestigasyon at iba pa.

Maagang bahagi pa lamang ng rehimeng Duterte, garapalan na ang pamamaslang sa pamamagitan ng kanyang “gera-kontra-droga” sa ilalim ng Oplan Tokhang at Oplan double barrel reloaded na pumatay ng libo-libong ordinaryong masa na karamiha’y mga biktima lamang ng sindikato ng iligal na droga. Samantala, hindi pa nahuhuli at napaparusahan ang malalaking druglord at sindikato ng droga sa bansa.

Sa loob ng isang taon, lalo lamang pinalala ni Duterte ang kalunus-lunos na kalagayan ng mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga patakarang anti-mamamayan at pagpapaigting ng pasismo.

Sang-ayon ba kayo sa mga kondisyon ni Duterte na itigil na daw ang paghingi ng revolutionary tax upang maituloy na ang uspang pangkapayaapan?

Hindi dapat magbigay ng anumang kondisyon si Duterte o ang GRP (Government of the Republic of the Philippines) na makakasira sa magandang takbo ng pag-uusap ng NDFP at GRP. Ang kagustuhan ni Duterte ay salaminan ng kawalan ng kanyang kaseryosohang lutasin ang deka-dekadang armadong tunggalian sa bansa. Sabayang umiiral ang dalawang gobyerno sa Pilipinas na pawang nagpapatupad rin ng mga batas at patakaran. Tungkulin ng Demokratikong Gubyernong Bayan na ipatupad ang lahat ng rebolusyonaryong batas at patakaran, kabilang na ang rebolusyunaryong pagbubuwis para maisakatuparan ang kanyang rebolusyonaryong tungkulin sa mga mamamayan.

Gayunman, sa kabila ng pag-urong-sulong ng GRP sa peace talks, nanatiling seryoso ang NDFP na ipagpatuloy ang usapan sa labas ng bansa. Buo ang suporta ng MGC (Melito Glor Command) sa pagtataguyod ng isang matagalang kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan.

Jaime "Ka Diego" Padilla ng Melito Glor Command ng New People's Army sa Southern Tagalog. <b>Boy Bagwis</b>

Jaime “Ka Diego” Padilla ng Melito Glor Command ng New People’s Army sa Southern Tagalog. Boy Bagwis

Ano masasabi n’yo sa pagpapalawig ni Duterte ng Batas Militar sa Mindanao hanggang Disyembre 31, 2017? Implikasyon nito sa rebolusyonaryong kilusan?

Ang pagpapalawig ng batas militar ng rehimeng Duterte sa buong Mindanao hanggang Disyembre 2017 ay patunay sa kanyang pagiging pasista at anti-mamamayan. Pinapakita nito ang pagka-militarista at reaksiyunaryo na taliwas isa kanyang pagpapanggap bilang “Kaliwa” at “sosyalistang” presidente.

Hindi tayo sang-ayon sa deklarasyong Martial Law sa Mindanao at sa nagbabadyang deklarasyon nito sa buong bansa. Pangunahing biktima nito ang mga kapatid nating Moro at iba pang mamamayan hindi lang sa Marawi kundi sa buong isla. Kalunus-lunos ang kanilang nararanasan dahil sa indiscriminate firing ng mga puwersa ng militar at pulis. Sa kabila ng daing ng mga Moro at mga mamamayan, walang pakundangan ang pag-atake sa Marawi. Pinapatag na ng mga pambobomba at panganganyon ng mga ito ang buong siyudad nang walang pagkilala sa mabibiktimang mga sibilyan at mga ari-arian nila. Pinagtatakpan rin mismo ng AFP at mga tagapagsalita nito ang aktuwal na datos sa bilang ng mga mamamayang namatay na sa panimulang ulat ay umaabot na sa 2000 upang itago ang kalupitan at brutalidad nila. Wala itong idinudulot na kabutihan para sa mga mamamayang Pilipino kundi paglala lamang sa mga kaso ng paglabag sa karapatang tao.

Kung ipagpapatuloy ng rehimen ang pag-atake sa Marawi, hindi malayong ituring ng mga mamamayang Moro na gera laban sa kanila ang gerang inilunsad ni Duterte para sa “pagsupil sa terorismo”. Hindi ang mga Maute ang puminsala nang malaki sa Marawi at mamamayan nito kundi ang reaksyunaryong militar at pulis sa pamumuno ni Duterte.

Anu’t anuman, laging handa ang NPA sa buong bansa at sa ST na harapin ang pasismo ng estado at ipagtanggol ang buhay at ari-arian ng mamamayang Pilipino.

Sa mga itinatalaga ni Duterte na mga militar sa kanyang gabinete ano ang masasabi n’yo?

Ang patuloy na pagtatalaga ng rehimeng Duterte ng mga militar sa kanyang gabinete at sa iba pang ahensiya ng gobyerno ay patunay sa kanyang pasistang paghahari. Resulta ito ng malaking takot niya sa mga banta ng gulpe de gulat na militar o kudeta mula sa sukdulang kanang reaksiyunaryong paksiyon na nakadikit sa imperyalismong US. Paulit-ulit na ibinulalas mismo ni Duterte ang tangkang pag-agaw sa kanyang gobyerno nang magdeklara siya ng “paghiwalay” sa kontrol ng gobyernong US.

Malinaw ang pakahulugan ng mga hakbangin ni Duterte—gusto nitong magtayo ng isang huntang militar para sa pagpapatuloy ng kanyang militaristang pamumuno sa buong bayan.

Ang mga in-appoint niya sa gabinete ang nasa unahan ng iba’t ibang mga pakana para isabotahe ang usapang pangkapayapaan kasabay ng paglulunsad ng mapanupil na all out war at Oplan Kapayapaan laban sa buong rebolusyonaryong kilusan. Sila ang mga nagpakana ng iba’t ibang kampanya ng panunupil ng mga nagdaang rehimen laban sa mamamayan na bumiktima sa napakaraming mga sibilyan. At sila rin ang nasa likod ng deklarasyong Martial Law sa Mindanao na labis na puminsala sa mamamayan, buong syudad ng Marawi at iba pang bahagi ng isla.

Ano ang panawagan ng Melito Glor Command sa mga mamamayan matapos ang SONA ni Duterte?

Nananawagan ang MGC sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na ilantad at labanan ang lahat ng kontra-mamamayang patakaran at pakana ng rehimeng Duterte at mga kasabwat niyang mga mapandigmang heneral at tuta ng imperyalismong US. Kailangang higit pang paigtingin ang paglaban at pagtatanggol ng mga mamamayan sa kanyang mga karapatan at kabuhayan laban sa mga banta ng pag-atake ng pasistang AFP-PNP-Cafgu (Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police-Citizens Armed Forces Geographical Unit). Ilunsad ang malalaking protestang bayan para labanan ang Martial Law at biguin ang all-out war at Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte.


 

Avatar

Boy Bagwis

Boy Bagwis is a veteran photojournalist.