Trese: Ang inaasahan, ang reyalidad

June 26, 2021

Inaasahan pa ang pag-usbong ng mas marami at mas mabusising suri sa Trese. Ngunit paano nga ba uunlad ang diskurso kung sa umpisa pa lang ay ipinagkakait na sa mga artista at manunulat ang pagkakataon para lumikha?