Avatar

Josh Paradeza

Si Josh Paradeza ay isang manunulat na tubong Zambales. Kasalukuyang estudyante sa University of the Philippines Open University, sinusubukan niyang ipagsama-sama ang pagsibol ng sariling naratibong queer—o anumang attributes nito—sa pinaghalu-halong danas sa iba’t ibang larangan ng buhay, sa iba’t ibang espasyong pinaglanguyan at pinaglagian.

Trese: Ang inaasahan, ang reyalidad

Inaasahan pa ang pag-usbong ng mas marami at mas mabusising suri sa Trese. Ngunit paano nga ba uunlad ang diskurso kung sa umpisa pa lang ay ipinagkakait na sa mga artista at manunulat ang pagkakataon para lumikha?