Juliane Bernardine Damas

Juliane Bernardine Damas

Ang mga mananahi ng Bagbaguin

Sa bawat tusok ng karayom at bawat damit na kanilang ginagawa, makikita ang kuwento ng kanilang pagsusumikap, dedikasyon at pag-asa.

Unemployment rate, umangat sa 3.9%

Ayon sa Kilusang Mayo Uno, hindi na nakapagtataka ang paglaki ng bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas dahil ang ekonomiya ng bansa ay nakaasa sa dayuhan.

Pakikipagsapalaran sa lawa ng Laguna

Bagaman itinuturing na pinakamalaking lawa sa Pilipinas, lumiliit na ang huli rito ng mga mangingisda sa bawat araw na lumilipas. Pinalala pa ito lalo ng bagong resolusyon na ipinatupad ng Laguna Lake Development Authority nitong Mar. 25.

May pasok na naman bukas

Bilang isang estudyante na hindi pa nakakatulong sa pamilya sa ngayon, hindi ko alam kung paanong nagkakasya sa aming pamilya ang suweldong inaasahan namin sa trabaho ni Tatay.

Nagbabadyang panganib sa Masungi

Ilang taon na matapos mabuo ang kasunduan para proteksiyonan ang libong ektaryang kabundukan sa Masungi, kasalukuyang nagbabadya ang panganib na mapawalang bisa ito.