Pinoy Weekly

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.

Halalan at pasismo

Kailangang ituring na bahagi ng paglaban sa pasismo ang eleksiyon. Kailangang tipunan ang pinakamalaking bilang ng mga mamamayan, ng mga kapanalig, ng mga alyado, na sumusuporta sa progresibong programa, plataporma at paninindigan ng Makabayan. Ito ang pinaka-epektibong paraan para mabigo ang masasamang plano ng rehimen.

Paninira sa progresibo

Nakakaalarma na mas ginugusto pa ng militar at rehimeng Duterte na gawing mangmang, sakitin, at wala talagang akses sa iba’t ibang serbisyo

Pinakamadugong atake sa Negros

Halaw sa ‘The Lord of the Rings’ ang tawag ng madugong crackdown ng rehimeng Duterte sa mga masasaka sa Negros Oriental. Pinakikita ng pasistang ito na angkop nga ang katawagan -- si Duterte nga ang Dark Lord na nagnanais manakop sa buong kalupaan

Bangis ni ‘Sauron’

Si Duterte nga ang ‘Sauron’ dito: Siya ang naglabas ng Executive Order No. 32 na nagpapakat ng sangkatutak ng tropang sundalo sa Negros Oriental para labanan daw ang ‘kriminalidad at teror’ -- pero mga progresibo talaga ang puntirya.

Panagutin sila

Sa pakikipaglaro ng gobyerno sa mga negosyante, ang tanging malinaw pa lamang ay kung sino ang naagrabyado: masang Pilipino.

Kamusmusan at karahasan

Imbis na suporta at pagkalinga, pagtugis ang inaabante ng administrasyong Duterte na walang ibang inintindi kundi ang walang direksiyong pagpapakulong at pangingikil sa pinakabulnerableng mga miyembro ng lipunan.

Natatanging Progresibo ng 2018

Naging mapanganib ang taong 2018 sa mga progresibo: naglunsad ng madugong giyera kontra insurhensiya, nagpasimula ng crackdown at nagkonsolida ng kapangyarihan si Duterte habang nagpapatuloy ang madugong giyera kontra droga. Pero may mga lumaban. May mga nagpursigi sa landas ng progresibong pagbabago.