Roda Tajon

Roda Tajon

Nagtuturo si Roda Tajon ng kulturang popular, teoryang multimedia, at aralin ukol sa kasarian sa UP Open University.

Isang pagdiriwang ng kaarawan

Sa ika-28 kaarawan niya, nariyan pa rin naman ang mga handa at bisita, ngunit wala si Bazoo. Ang paalala na may kaarawang ipinagdiriwang ay ang mga tarpaulin ng mga panawagan at larawan.