Karapatang Pantao

Pinakamadugong atake sa Negros

Halaw sa ‘The Lord of the Rings’ ang tawag ng madugong crackdown ng rehimeng Duterte sa mga masasaka sa Negros Oriental. Pinakikita ng pasistang ito na angkop nga ang katawagan -- si Duterte nga ang Dark Lord na nagnanais manakop sa buong kalupaan

Tiraniya vs kapayapaan

Tuloy-tuloy ang pasistang kaisipan ng administrasyong Duterte para supulin ang mga kalaban nito habang patuloy naman ang mamamayan sa pagsusulong para muling mabuksan ang usapang pangkapayapaan.