Si Steve

November 18, 2021

Sino nga ba si Steve Abua, para sa isang nakakakilala sa kanya?

Demokrasya vs tiraniya

February 11, 2021

Ipinamalas ng oral arguments sa Korte Suprema hinggil sa legalidad ng Anti-Terrorism Law of 2020 na lantarang tiraniya at pangingibabaw ng pasistang kapangyarihan ang inaasam ng rehimeng Duterte gamit ang batas na ito.

Panibagong crackdown

February 13, 2020

Muling tinarget ng gawa-gawang pagkakaso ng rehimeng Duterte ang progresibong mga kritiko ng gobyerno – ngayon naman sa Eastern Visayas.