Video: Mga lider-katutubo ng Mindanao, nagmartsa patungong Mendiola para sa karapatang pantao

December 11, 2012

Nitong nakaraang linggo, serye ng protesta ang nilahukan sa Kamaynilaan ng mga lider-Katutubo mula sa iba’t ibang rehiyon ng Mindanao. Mula sila sa mga lugar kung saan may matinding militarisasyon — na may kalakip na malawakang paglabag sa kanilang mga karapatang pantao. Sa mga lugar ding ito, may nakaambang malawakang komersiyal na pagmimina, pagtotroso o kumbersiyon sa lupa na magtataboy sa mga katutubo at wawasak sa kapaligiran.

Maraming kaso ng pamamaslang, pagdukot, pananakot, tortyur, at iba pang abuso, ang naranasan ng mga mamamayan sa kamay ng militar at iba pang puwersa ng estado na nagpapatupad ng programang kontra-insurhensiya na Oplan Bayanihan.

Nitong Disyembre 10, 2012, pandaigdigang araw ng karapatang pantao, dumulo ang kanilang martsa — kasama ang iba’t ibang sektor mula sa Timog Katagalugan at National Capital Region — sa paanan ng Malakanyang sa Chino Roces (dating Mendiola) Bridge, Manila. Mas malakas nilang inihayag sa Pangulo na kailangang ihinto ang pampulitikang panunupil at ang programang kontra-insurhensiya ng kanyang administrasyon.

Panoorin sa HD (720p).

(Bidyo ni Pher Pasion, Darius Galang at Soliman A. Santos, inedit ni Priscilla Pamintuan)