Buhay Pinoy

Taas-presyo ng langis at estasyon ng krus


Mistulang susunod na Station of the Cross ng mga deboto at relihiyoso ang plakard ng mga miyembro ng Gabriela sa Brgy. Tatalon, Quezon City na nananawagan ng pagbaba ng presyo ng langis at pagbasura sa Expanded Value-Added Tax (E-VAT). Kunsabagay, kung bawat Station of the Cross ni Kristo ay pagpapakita ng pagpapahirap sa kanya, kumakatawan din ng pagpapahirap sa mga mamamayan ang walang-patid na taas-presyo ng langis at pananatili sa E-VAT. (Macky Macaspac)

Mistulang susunod na Station of the Cross ng mga deboto at relihiyoso ang plakard ng mga miyembro ng Gabriela sa Brgy. Tatalon, Quezon City na nananawagan ng pagbaba ng presyo ng langis at pagbasura sa Expanded Value-Added Tax (E-VAT). Kunsabagay, kung bawat Station of the Cross ni Kristo ay pagpapakita ng pagpapahirap sa kanya, kumakatawan din ng pagpapahirap sa mga mamamayan ang walang-patid na taas-presyo ng langis at pananatili sa E-VAT. (Macky Macaspac)
Mistulang susunod na Station of the Cross ng mga deboto at relihiyoso ang plakard ng mga miyembro ng Gabriela sa Brgy. Tatalon, Quezon City na nananawagan ng pagbaba ng presyo ng langis at pagbasura sa Expanded Value-Added Tax (E-VAT). Kunsabagay, kung bawat Station of the Cross ni Kristo ay pagpapakita ng pagpapahirap sa kanya, kumakatawan din ng pagpapahirap sa mga mamamayan ang walang-patid na taas-presyo ng langis at pananatili sa E-VAT. (Macky Macaspac)