Videos

Bidyo: Laban ng Kababaihan at Mamamayan

Isang bidyo-ulat ng Mayday Multimedia at Pinoy Weekly sa protesta-pagdiriwang noong Marso 8, International Women’s Day

Habang unti-unting lumulubog ang araw, nagsindi ang kababaihan ng Gabriela ng sulo na gigiya sa kanilang martsa patungong Mendiola. (Ilang-Ilang Quijano)

Isang bidyo-ulat ng Mayday Multimedia at Pinoy Weekly sa protesta-pagdiriwang noong Marso 8, International Women’s Day, na nilahukan ng humigit-kumulang 10,000 kababaihan at iba pang mga sektor.

Videography: Kathy Molina, Jun Resurreccion, at Pher Pasion
Editing: Kathy Molina, Rose Bukod, at Pher Pasion
Script: Pher Pasion
Voice-over: Rose Bukod