Jolie Babista

Jolie Babista

May entry na ba lahat sa Asoka Challenge?

Hindi na lang simpleng trend sa social media ang Asoka TikTok Challenge, nagpapakita rin ito ng pagpapahalaga sa kultura at kagandahan ng mga sinaunang tradisyon.

Kalinga* ay nasa Tanglag

Pero higit sa tahanan at mga pagkain, ipinakita rin ng mga lokal ng Tanglag ang mayaman nilang kulturang pang sining na nag-ugat sa kanilang mayamang kasaysayan.

Pakikiisa sa laban ng Kordilyera

Sa tatlong taon na bahagi ako ng mga kabataang mamamahayag sa Pilipinas, hindi ko ramdam ang halaga ng aking kurso. Ngunit nang maranasan kong marating at makita ang kalagayan ng mga katutubo sa Kalinga, napagtanto ko na kung bakit ako narito. 

Agarang pagbabalik ng dating pasukan, posible

Handa ang mga grupo ng guro na makipag-ugnayan muli sa Department of Education upang talakayin ang kanilang mga panukala at maisapinal ang mahahalagang hakbang tungo sa pagpapatupad ng kanilang mga mungkahi.

Ano’ng mawawala sa suspensiyon ng PNR?

Kahit pansamantala lang ang tigil-operasyon ng Philippine National Railways sa Metro Manila, ilang mga nakasanayan ang tuluyang mabubura sa pagsalang nito sa limang taong rehabilitasyon.