Gintong taon ng pakikibaka

Gintong taon ng pakikibaka

August 3, 2022

Bilang paggunita sa ika-limampung taon ng deklarasyon ng Batas Militar ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., inilunsad ng mga biktima ng diktadura ang ML50 (Martial Law 50), isang kilusan para sa pampublikong impormasyon, edukasyon at pangkultura na magsisilbi ding ugnayan ng mga grupo at indibidwal laban sa disimpormasyon at pambabaluktot ng kasaysayan.