Hustisya para sa Tumadok 9, hiniling

January 9, 2021

“Pinalabas ang lahat ng tao sa bahay habang nagmamakaawa akong ‘wag nilang kunin ang asawa ko dahil maliliit pa ang mga anak namin at sinabi ko sa kanila na kung may kasalanan man siya, dalhin siya sa husgado at hatulan.”

May pinagtatakpan?

August 21, 2020

Nailibing na ang lider-magsasaka’t peace advocate na si Randall Echanis ngunit hindi pa naisasama sa hukay ang kontrobersiya sa kanyang pagkamatay.