Hannah Kristine Juan

Hannah Kristine Juan

Siklab ng musika ng Arpak

Patuloy silang nagtatanghal upang ipakita ang pagtindig at pangangalampag kasama ang mga mamamayan sa kanayunan.

Paglaban para sa kinabukasan

Hindi kalaban ng pagbabago ang mga tsuper at opereytor. Ang paninindigan nila, nakasandig sa paniniwalang may karapatan sila sa paghahanapbuhay at hindi dapat mahulog sa kamay ng malalaking korporasyon ang isa pang serbisyo pampubliko.

Hindi biro ang sunog sa San Isidro

“Hindi kami natulog no’n, nagbantay kami magdamag, halos 10 pamilya kaming nagbabantay,” ani Marcelino Dalayan, residente ng Sitio San Isidro.