Opinyon

Tungkol sa labor contracting

Noong Marso 18, 2015, pagkatapos ng ilang buwan mula nang matanggap, sinabihan sila ng kanilang supervisor na kinabukasan ay hindi na nila kailangang mag-report sa kanilang trabaho at puwede na silang maghanap ng ibang trabaho.

EDSA

Desisyon ng kaibigan kong peryodista kung gusto niyang magbigay ng kritisismo sa “Kaliwa.” Pero sana nama’y huwag husgahan ang pakikibaka mula 1972 hanggang 1986 batay lang sa apat na araw.

Higit sa gunita, pagkilos

Kapag sinabing EDSA People Power, inaalala natin ang pagdaluyong ng lakas ng nagkakaisang mga Pilipino. Ngayon, pilit pinapalimot sa mga tao ang halaga ng petsa na ito at lahat ng nakadugtong na pangyayari.

Administrasyong Marcos Jr. sa pangalawang taon

Ipinangangalandakan ng administrasyong Marcos Jr. ang pag-unlad ng kabuhayan sa Pilipinas. Walang tigil ito sa pagguhit ng makulay na larawan ng ekonomiya para mabigyan ng positibong pananaw ang mga naghihikahos nating mamamayan.

Nagmamahal pa rin

Patuloy ang pagtaas ng mga presyo ngunit walang signipikanteng pagtaas ang kinikita ng mamamayan. Barya-barya pa nga ang inaprubahang umento sa ilang mga rehiyon.

Pag-ibig

Iba ang pagmamahal sa isang tao kumpara sa pagmamahal sa sangkatauhan. Iba ang pagiging alipin ng kamunduhan sa pagkilos para baguhin ang mundo.

Laos

Nasa 37 taon na mula ang exchange program, pero patuloy at mas matindi pa ang pananalasang ginagawa ng United States sa iba’t ibang bansang tinutukoy nito bilang kontra sa kanyang interes.