Samu’t Sari

Tipid at mabilis na pambaon

Balik-eskuwela na naman! Napakahalang bigyan ng pansin ang kalusugan ng mga bata para mas mabilis silang matuto at mapatibay ang resistensya, lalo ngayong panahon ng pandemya.

Labanan ang Disimpormasyon

Hindi bago ang disimpormasyon. Ngunit mas mabilis na itong kumakalat dahil sa social media, na ginagamit nang pangunahing pinagkukuhanan ng balita at impormasyon. Kaya kailangang maging handa upang matugunan ang mga atake at mga epekto ng disimpormasyon.

Tiwala sa Oregano

Mga kabaro ang ibabahagi ko ngayon ay ang pagtatanim ng halamang Oregano. Bukod sa napakadaling itanim at paramihin, madami din itong gamit.

Remedyo para sa bilbil

Ang pag-alis sa bibil ay hindi lang sa para sa benepisyong pisikal kundi nakakatulong ito para maiwasan ang ilang seryosong sakit gaya ng sakit sa puso, type 2 diabetes at high blood pressure. 

Bike commute tips

Dumarami ang nagbibisikleta bilang pangunahing transportasyon. Dadami pa ito dahil sa mga lockdown, banta ng Covid-19, kakulangan sa pampublikong transportasyon at lingguhang pagtaas ng presyo ng langis.

Bagsakan sa panahon ng pandemya

Ilang paraan kung saan maaaring direktang bilhin ang mga produkto ng mga magsasaka bilang suporta sa kanilang lubhang apektado ng pandemyang Covid-19