FQS and the continuing tradition of the revolutionary youth

January 9, 2015

I just finished reading Jose “Pete” F. Lacaba’s Days of Disquiet, Nights of Rage, a chronicle on the First Quarter Storm (FQS) of 1970 which happens to be 45 years old this 2015. I had been looking for a copy of the book before but unlucky to find one. A colleague was able to find an […]

Gintong kasaysayan ng Kabataang Makabayan

December 27, 2014

Mahalagang pagkakataon ang ika-50 anibersaryo ng Kabataang Makabayan (KM) ngayong taon para sarawain ang mga alaala at mga aral ng kilusang kabataan at estudyante noong panahon ng batas militar. Panahon ito upang paghalawan ng mga kabataang aktibista ngayon, maging ng mga dating kabataang aktibista, ang mga aral ng KM at ng pambansa-demokratikong kilusan sa pagpapatalisik […]

Para sa isang mapagpalayang midya

October 21, 2014

Araw-araw tayong binabaha at sumusuong sa tunggalian ng iba’t ibang ideya at pananaw. Parang pinag-aagawan ng mga ito ang atensiyon ng madla. Propaganda wars kumbaga. Dinadagsa tayo ng kung anuo-anong balita, impormasyon at opinyon sa telebisyon, pahayagan, radyo at internet. Sa mga lansangan ay nariyan ang mga paskil at naglalakihang billboard na hindi lamang nagbebenta […]

To the 58 victims on their 58th month

September 28, 2014

It has been 58 months now since you were mercilessly murdered at Ampatuan town in Maguindanao on November 23, 2009. Thirty two of you were journalists and media workers. I was a journalism freshman then and it made me think if I should still pursue journalism. After that bloody incident, I was seriously considering shifting […]