46, 50, 300, at iba pang bilang sa kanayunan

January 4, 2015

Piyesta ang pakiramdam sa baryo noong dumating kami bandang alas-10 ng gabi. Marahil, Pasko kaya maraming tao sa kalsada at bukas pa ang mga bahay na aming nadaanan. Tila abalang-abala ang mga tao sa maraming bagay. Isa na rito ang paggawa ng mga residente ng malaking entablado sa isang malaking hawan sa gitna ng baryo. […]

Ang kakaiba sa North Korea

April 22, 2012

Kasama ang isang delegasyon ng mga progresibong mambabatas, aktibista at mamamahayag, nagtungo ang awtor sa binansagan ng kanluraning midya na “pinakamalungkot na bansa” at nakita ang ligaya at ginhawa ng mga mamamayan dito

Randy Malayao: Campus journalist and ‘fisher of men’

December 2, 2011

He was a campus journalist, studied fisheries at the state university and went on to become a peasant community organizer. In May 2008, he was abducted by military agents in Cainta, Rizal and was made to suffer physical and psychological torture. Encarcerated on flimsy charges, Randy Malayao longs for freedom.

Buto at ilan pang palatandaan ng malagim na kaganapan sa Limay

October 19, 2008

Naghihintay sa dalang pananghalian ng kanyang tatay sa kanilang paaralan sa Subic, Zambales si Shara Hizarsa noong Marso 22, 2007. Pagdating nito magsasalo silang mag-ama sa pagkaing araw-araw niluluto at inihahatid ni Abner. Ito na ang kanilang regular na gawain simula noong tumigil ang kanyang ama sa pagiging kasapi ng kilusang lihim dahil sa sakit. […]