Ekonomiya umunlad?

February 24, 2022

Umunlad daw ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2021, pero dumagdag ang Pilipinong nawalan ng trabaho noong Disyembre 2021 at ang 50 pinakamayaman sa bansa, lalo pang yumaman.

Nagkaisa sa SONA

July 31, 2020

Hindi napigilan ng pandemya o ng panggigigipit ng mga kapulisan ang mga nais nakiisa sa protesta sa araw ng ikalimang SONA ni Pangulong Duterte.