Pagtigil sa suporta, kasalanan ba?

August 13, 2021

Ayon sa Korte Suprema, ang RA 9262 (Anti–Violence against Women and their Children Act) ay nagbibigay ng parusa sa anumang aksyon na magdudulot ng mental or emotional anguish, public ridicule or humiliation sa isang babae o sa kanyang anak kasama na ang hindi pagbibigay rito ng suportang pampinansiya.