Husgahan Natin

Ligal at iligal na pagtanggal ng manggagawa

Sa mga nagdaang taon, maraming mga kompanya ang napilitang magsara dahil sa kakapusan ng kanilang kita. Ngunit marami pa ring kompanya ang patuloy sa kanilang operasyon. Dangan nga lang at napilitan silang magbawas ng empleyado upang maiwasan o mabawasan ang kanilang pagkalugi. Retrenchment ang tawag dito.

Talumpati ni Marcos sa Araw ng mga Manggagawa

Unang ipinagdiwang ang labor day sa Pilipinas noong Mayo 1, 1903. Sa pangunguna ng Union Obrera Democratica de Filipinas, ang unang pederasyon ng paggawa sa bansa, mahigit 100,000 manggagawa ang nagmartsa mula Plaza Moriones sa Tondo hanggang Malacañang upang ipaglaban ang maayos na pasahod, mabuting kalagayan sa trabaho at ang pambansang kalayaan.

Bakit kailangan ang Human Rights Defenders Act?

Napakahalaga mga mga karapatang pantao sa ating lipunan. Ito ang dahilan kung bakit may mga probisyon ang ating Saligang Batas na tumatalakay dito. Halimbawa nito ang Article XIII hinggil sa Social Justice and Human Rights. Ngunit paano naman ang mga tagapagtanggol ng mga karapatang pantao o mga human rights defender? May batas ba na nagbibigay sa kanila ng proteksyon tungkol sa kanilang gawain?

Pagreretiro sa trabaho

Maaaring magamit ng mga manggagawa o empleyado ng isang kompanya ang opsyonal o ‘di sapilitang pagreretiro kung umabot na siya sa edad 60 taon at nakapagsilbi na sa kompanya nang hindi bababa sa limang taon. 

Kamatayan, aksidente o pagkakasakit kaugnay ng trabaho

Iniiwasan natin ang pinsala o kamatayan ng manggagawa dulot ng trabaho. Upang tulungan ang mga manggagawa, nariyan ang Employees Compensation at State Insurance Fund na binuo ng Presidential Decree No. 626 (PD 626). Pinalakas ito sa pamamagitan ng Republic Act No. 11058 o Occupational Safety and Health Standards Law na inaprubahan noong Agosto 17, 2018. […]

2023 Badyet ng NLRC, tinutulan ni Marcos Jr.

Nitong nakaraang Disyembre 16, 2022, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang P5.268 trilyon na badyet ng Pilipinas para sa taong 2023. Dangan nga lang at may mga probisyon sa pambansang badyet na tinutulan ang pangulo. Kabilang sa mga tinutulan ni Marcos Jr. ang probisyong may kaugnayan sa badyet ng National Labor Relations Commission (NLRC).