Minimalismo

August 16, 2021

Rebyu ng dokumentaryong Minimalism: A Documentary About the Important Things (2015), dinirehe ni Matt D’Avella, mapapanood ngayon sa Netflix.

Wang-wang Aswang

July 15, 2020

Ang bago sa “Aswang” ay ang pagtutok sa mga kwento ng mga pinaslang, naapektuhan at saksi ng naturang gera — taliwas sa paspasang kumpas ng balita.

1983 Nagbabanta ng 1972

June 22, 2020

Kinailangan na ang mga pinaka-desidido sa paglaban sa rehimen ay tuluy-tuloy na mag-ambag sa paglaban, na magagawa sa balangkas ng organisasyon

Boses ng Galit na Maralita

June 2, 2020

Maralita si Carlito Badion, karaniwang tao. Pero sa tinanganan niyang prinsipyo at pakikibaka, bayani siya ng sambayanan — hindi pangkaraniwan na nagiging karaniwan.

Edel 2

May 11, 2020

“Kung may problema ang generation ninyo, it should go beyond the capabilities and inadequacies of our generation. If you cannot succeed in this everything is lost, in which case malaki ang burden ninyo, just as we were burdened by our forebears.”

Hustisya para kay Jory Porquia

April 30, 2020

Tama na ang pagpaslang. Sobra na ang bilang ng nasawi. Panagutin na ang mamamatay-tao. Hustisya para Jory Porquia, hustisya para sa lahat ng pinaslang. Hamon sa sambayanan na kamtin ito.