Kultura

OPM sa wikang rehiyonal

Kung nakikinig at nagugustuhan natin ang mga kantang K-pop (at iba pang Asyano at Kanluraning mga awit) na hindi natin maintindihan, bakit hindi subukan ang mga kantang relatibong mas malapit at pamilyar sa atin?

Trahedya ni Oppenheimer

Trahedya ito, hindi dahil sa anumang aksiyon niya, kundi dahil ginawa niya ang mga ito sa konteksto ng malupit at mapanupil na politika ng post-WW2 Amerika, ng red scare, communist witchhunts at McCarthyism ng huling bahagi ng 1940s at buong 1950-60s.

Paglinang sa kamalayan ng mga bata

Isa ang panitikang Pilipino sa paraan nang wastong paghubog sa kamalayan ng mga bata. Marami sa mga akda ang sumasalamin sa buhay at pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Mga Asyanong musikero, nagsama-sama

Naniniwala ang AMP3 na sa paglipas ng panahon, ang musika ay hindi lamang panandalian na naririnig o inaawit, ito rin ay isa sa mabisang pagpapahayag ng kalayaan, kapayaan, at pag-unlad ng lipunan.

Binhi ng Paglaya

Kami ay mga munting binhi na tumutubo kahit sa pinakamaliliit na bitak ng semento.

Pantasya ng nakaraan at kasalukuyan

Halaga ng pag-alala ang punto ng "Maria Clara at Ibarra," ang pagbabalik-tanaw—ang pag-aaral sa nakaraan upang magkaroon ng mas malalim na pag-intindi sa lipunan sa kasalukuyan, at higit sa lahat, kung paano tayo hinuhulma ng kasaysayan.

Isang oda sa pelikulang Pilipino

Sa pagtawid ng manunulat sa mundo ng kanyang mga katha, makikita ang kanyang pagtatangi sa kanyang mga nilikhang tauhan at kung paanong ang mga ito ang nagsilbing kanyang ligaya

Buhay sa bingit ng kasaysayan

Hindi lahat magkakaroon ng inaasahang pagsasara. Pero ang importante ay kung paano natin itutuloy ang kuwento ngayong binabaluktot ang ating kasaysayan at nasa oras din tayo ng peligro sa panunumbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan.