Editoryal

Tungkulin sa mamamayan

Maaaring sabihin na malaon na itong nararanasan ng mga mamamahayag, ngunit hindi kailanman makatuwiran ang pandarahas sa mga tagapagbalita. Hindi kailanman makatuwiran ang pumaslang ng naghahatid ng katotohanan at nagsisiwalat ng katiwalian.

Mula ilog hanggang dagat

Higit pa ito sa usapin ng paniniwala—hindi ito mga Hudyong Israeli laban sa mga Muslim na Palestino. Usapin ito ng kasakiman ng imperyalismo at panunupil nito sa mamamayang lumalaban para sa tunay na kalayaan at katarungan.

Butas ng bulsa, tagos hanggang tiyan

Hinahayaan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo dahil mas malaki ang makakamal na kita ng malalaking korporasyon, kroni at kasosyo. Mauuna pa yatang maging P20 ang fishball kaysa sa isang kilo ng bigas.

Matatag sa panunupil

‘Wag nang umangal, sabi ng DepEd. Ituturo sa Matatag kung paano magmumukhaing pagmamahal sa bayan ang pagiging sunod-sunuran sa gobyerno. Hindi lang basta Matatag sa export, kundi Matatag para ‘di lumaban kahit inaabuso at Matatag para ‘di lumihis sa kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan.

Nagpalala sa baha

Totoong hindi maiiwasan ang mga kalamidad. Pero maaaring maibsan ang pinasala nito, lalo na sa harap ng tumitinding pagbabago ng klima, sa pamumuhay at kabuhayan ng mamamayan.

Hindi limos

Napakalaking inhustisya na ipagkait pa ang panawagan nilang makabuluhang dagdag-sahod, na kung tutuusin ay kurot lang sa laki ng halagang nilikha nila para sa mga kapitalista at sa ekonomiya.

Panahon na, isabatas na

Iginigiit ng maraming grupo ng LGBTQ+ na agarang isabatas ang SOGIESC Bill upang protektahan ang kanilang buhay, dignidad at karapatan. Hanggang sa ngayon, nakararanas pa rin ng matinding diskriminasyon ang mga LGBTQ+ sa samu’t saring porma.

Nagbabalat-kayong kaibigan

Sa loob ng mahigit 100 taon, hindi binitawan ng US ang Pilipinas at patunay dito ang patuloy na panghihimasok ng US sa usapin at gawaing militar ng Pilipinas.