Komentaryo

Ikaw at U2

Ganyan na sila mula pa noong dekada ‘80, kaya ramdam mo ang sinseridad ng kanilang mga pahayag.

Buksan ang Ating Puso

"Dahil ang pag-ibig ay isang hakbangin ng kagitingan, hindi ng pagkaduwag, ang pag-ibig ay pananagutan sa iba. Saanman matatagpuan ang mga inaapi, ang hakbangin ng pagmamahal ay pananagutan sa kanilang layunin -- ang layunin ng paglaya."

Tiraniya vs kapayapaan

Tuloy-tuloy ang pasistang kaisipan ng administrasyong Duterte para supulin ang mga kalaban nito habang patuloy naman ang mamamayan sa pagsusulong para muling mabuksan ang usapang pangkapayapaan.

Dalawang Eleksyong 2018

Kahit ang mga pangyayari sa kasalukuyan -- sa US, sa Brazil at lalo na sa Pilipinas -- pinagtitibay ang aral ng kasaysayan: kapag may pang-aapi, may paglaban. May panahong walang makita kundi ang tindi ng pang-aapi, pero lagi't laging pinapatunayan na pinapalakas pa nito ang paglaban.