Pinoy Weekly

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.

PW PRINT ISSUE | 15-15 (23 Abril 2017)

Nilalaman: Dapat, regular na empleyo | Silang nabuwal sa baryo | Panimulang tagumpay ng mga magsasaka sa Tagum | Ibalik ang tahimik sa Malibcong | Peace Mission sa Abra | 'Di pa napapantayang' peace talks | Ilang payo sa pagdating ng lindol | KULTURA Si bruha, si maganda: Maikling suri sa dalawang kanluraning musical na lumapag sa bansa noong nakaraang buwan

Natatanging Progresibo ng 2016

Taun-taon, kinikilala ng Pinoy Weekly, sa abot ng makakaya nito, ang mga indibidwal, organisasyon, pangyayari o polisiya na may malaking ambag sa progresibong pagbabago.

Lakbayan ng pambansang minorya

Nasa Kamaynilaan ngayon ang kinatawan ng iba’t ibang mamamayang Katutubo, gayundin ang daandaang Moro, para igiit ang hustisyang panlipunan at karapatan sa lupaing ninuno at pagpapasya sa sarili.