Walang humpay na pagpatay

September 24, 2021

Wala tayong nakikita na maaaring maging solusyon sa bagay na ito kundi palitan ang mga lider natin ng mga marunong gumalang at magmahal hindi lang sa mga pambansang batas natin kungdi pati na rin sa international law.

Pagtigil sa suporta, kasalanan ba?

August 13, 2021

Ayon sa Korte Suprema, ang RA 9262 (Anti–Violence against Women and their Children Act) ay nagbibigay ng parusa sa anumang aksyon na magdudulot ng mental or emotional anguish, public ridicule or humiliation sa isang babae o sa kanyang anak kasama na ang hindi pagbibigay rito ng suportang pampinansiya.