Walang humpay na pagpatay

September 24, 2021

Wala tayong nakikita na maaaring maging solusyon sa bagay na ito kundi palitan ang mga lider natin ng mga marunong gumalang at magmahal hindi lang sa mga pambansang batas natin kungdi pati na rin sa international law.