KC Mancilla

KC Mancilla

Pasanin ng Pinoy sa 2024

Para sa isang minimum wage earner, hindi nga kalabisan kung sasabihing wala nang matitira para sa iba pang pangunahing na bilihin at serbisyo. Lalo pa dahil hindi naman sumasabay ang sahod ng mga manggagawa sa kaliwa’t kanang dagdag-singil.

Makabayang sining para sa Tinang 83

Tinawag na “Buy na, Bai!,” isang fundraising event na pinangunahan ng Alliance of Artists for Peasant Rights (AAPR) katuwang ang Artista ng Rebolusyong Pangkultura (Arpak) at Paraluman Productions.

Kasunduan sa COP28, may kahihinatnan ba?

Kasama ang paggamit ng fossil fuels sa krisis na kinakaharap ng mga bansa dahil ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya at malaki ang ambag sa greenhouse gas emission na nagpapataas sa temperatura ng mundo.

Nakasanayang hanapbuhay

Tatak Pilipino at kasama na sa kultura ang mga tradisyonal na dyip. Parte na rin ito ng  buhay komyuter sa bansa. Binansagan ito bilang “hari ng kalsada,” ngunit ang kita’y malaalipin.

Salungat sa katiwasayan ng kalikasan

Layunin ng UNFCCC ang pagpigil sa "mapanganib" na pakikialam ng tao sa sistema ng klima. Subalit ganito man ang kanilang layunin, laganap pa rin ang krisis pangkalikasan. 

Danas na hirap ng mga tagapagtanggol ng kalikasan

Ayon sa ulat ng Global Witness, sa 16 environmental defenders na pinatay sa Asya noong 2022, 11 dito ang Pilipino. Sa kabuuan, may 281 na tagapagtanggol ng kalikasan sa Pilipinas ang pinatay mula noong 2012.

Pagprotekta sa karapatan ng kababaihan at mga bata

Sa kabila ng mga kampanya at inisyatibo, nananatili at itinuturing pa ring isa sa pangunahing krisis ang mga karahasang pangkasarian, higit lalo sa kababaihan. Kabilang na rin dito ang karahasan na dinaranas ng mga bata.