Talasalitaan

TalaSalitaan 1010 | Pagbabanta

Pagbabanta - babala na may halong pananakot o paninindak sa buhay na ginagawa ng isang tao, ahente ng estado o opisyal ng gobyerno. Pagpapahayag din ito ng bantang panganib.

Talasalitaan 0912 | Dukha, Maralita o mahirap

Dukha, Maralita o mahirap – estado ng pamumuhay ng isang indibidwal na walang kakayahang mabili ang mga pangangailangan, hindi sapat o gipit ang salapi o sahod upang maipantustos at mabili ang mga pangangailangan.  Ang pagiging maralita o dukha, ito din ay isang matinding problemang kinakaharap ng maraming pamilya ang nagugutom at naghihirap sa ating bansa Pilipinas. Sa […]

Tala Salitaan 0808 | Labor Export

Labor Export – pagbubukas ng pinto para sa mga trabaho ng manggagawa sa ibang bansa. Maraming manggagawang Pilipino ang nahihikayat magtrabaho sa ibang bansa dahil sa mababang sahod at kawalan ng trabaho sa loob ng ating bansa. Sa ilalim ng diktador Ferdinand Marcos Sr. nagsimula ang Labor Export Policy (LEP) sa pamamagitan ng Presidential Decree […]

Tala Salitaan 0801 | Panggagahasa o Ginahasa

Panggagahasa o Ginahasa – raped, inabuso, pinagsamantalahan sa pamamagitan ng puwersahan, pananakot, o pag-abuso ng awtoridad, may edad o batang dose anyos pababa ang biktima. Ang terminong panggagahasa ay tinatawag ding sekswal na panghahalay.

Tala Salitaan 0711 | Kalayaan

Kahit ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas tuwing Hunyo 12 ng taon sa paggunita ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na panuntunan ng mga Espanyol wala pa ding kalayan ang mga Pilipino. 

Disinformation o Disimpormasyon | Tala Salitaan 0606

Disinformation o Disimpormasyon — pagpapakalat ng maling impormasyon sa mulat na layuning linlangin ang mga mamamayan, lalo na sa pamamagitan ng propaganda sa social media.  Sinasadya ang paglikha ng mali, mapanlinlang, binaluktot o inililigaw na impormasyon para kumita ng pera, magkaroon ng impluwensiyang politikal, manira ng reputasyon at manggulo. Nililikha ang disimpormasyon at pinapalaganap sa […]