Paano pagkakasyahin ang P710?

Hindi makahabol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang sahod ng karaniwang manggagawa. Sasapat para mabuhay nang disente ang mga panukalang batas para sa pambansang dagdag-sahod?

Nagbabadyang panganib sa Masungi

Ilang taon na matapos mabuo ang kasunduan para proteksiyonan ang libong ektaryang kabundukan sa Masungi, kasalukuyang nagbabadya ang panganib na mapawalang bisa ito.

Matinding init, balakid sa edukasyon

Sa sarbey ng Alliance of Concerned Teachers-National Capital Region Union, nasa 87% ng mga guro ang naniniwala na naaapektuhan ang abilidad ng mga bata na makapagpokus sa talakayan dahil sa tindi ng init. 

Batikang organisador, dinukot sa Bukidnon

Sa ulat ng Kilusang Mayo Uno-Southern Mindanao Region, umaga ng Abril 10 nang dakpin ng militar ang 63 taong gulang na lider-manggagawa at magpahanggang ngayon hindi pa rin nililitaw.

Editoryal

Mga kaso ng magkaibigan

Isa ang malinaw sa kasalukuyan: Kailangan panagutin ang mga mapapatunayang may sala dahil sa paglabag nila sa karapatang pantao at hindi dahil sa away-politika. 

Kultura

Kilusang boykot, sandata ng mamamayan

Bagaman 2005 pa lang naitatag ang BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) Movement, matagal nang sandata ng mamamayang api ang taktikang boykot.

Samu't sari

Sina Bantay at Muning, may karapatan din

Nakasaad sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na krimen ang pagmamalupit at pagmamaltrato sa mga hayop at paglabag sa karapatan nila na mabigyan ng wastong pag-aalaga.

Talasalitaan

Alliance of Health Workers

Nananatiling nangunguna sa pakikibaka ng mga manggagawang pangkalusugan para sa mga karapatang pang-ekonomiya at demokratiko gayundin ang karapatan ng mamamayan sa de-kalidad na serbisyong pangkalusugan.